Yükleniyor...

Öğrenci İşleri

Müracaat ve Kayıt İşlemleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve çocuğu özel eğitim gerektiren veya çocuğun gelişiminde farklılık ya da yetersizlik görülen anne baba sosyal güvence aranmaksızın ‘hiçbir ücret ödemeden’ merkezimizden hizmet alma hakkına sahiptir.

Gerekli evraklar;

 - Devlet Hastanelerinden alınan Sağlık Kurulu Heyet Raporu
 - Rehberlik ve Araştırma Merkezince düzenlenen Özel Eğitim Kurul Raporu
 - Nüfus Cüzdanı
 - 4 adet vesikalık fotoğraf