Yükleniyor...

Programlar

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin; ilgi, istek ve yeterlilikleri doğrultusunda öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özgül Öğrenme Güçlüğü'nün disleksi (okuma güçlüğü), disgrafi (yazma güçlüğü), diskalkuli (aritmetik becerilerde güçlük) olmak üzere üç alt alanı vardır.

Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı
Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde olan biteni anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır. Dil, genellikle konuşma ile aynı kavram gibi algılanmakla birlikte konuşmayı, yazmayı ve sembollerle ifade etmeyi de içeren daha geniş kapsamlı bir kavramdır.

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı
Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek ve diğer davranış biçimleri geliştirdiği süreçlerin tamamı eğitim aracılığıyla edinilir. Tüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de aynı aşamalardan geçmeleri söz konusudur. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireylerin tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçtiği bilinmektedir.

Psikolog Hizmeti
Psikolog Hizmeti

Psikolojik danışmanlık, danışan ile psikolog arasında geçen bir seri diyalogdan oluşur. “Konuşma terapisi” olarak da geçer ve danışanın güncel hayatında yaşadığı problemlere odaklanarak, çözüm arar. Çözüm odaklıdır. Problemlerin kaynağını anlamak için geçmiş dönemlerin araştırılmasına ve derinliğine fazla girilmez. Hem psikolog hem de danışan çözüme giden adımları birlikte konuşur ve yaratır.

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme
Ergoterapi ve Duyu Bütünleme

Ergoterapi anlamlı ve hedefe yönelik aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı,bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Duyu bütünleme; vücudumuzdan ve çevremizden gelen duyu bilgisinin alınıp, algılanarak anlamlandırılması ve buna uygun davranışın oluşturulmasına denilmektedir.